MASTERVOLT 28012500

MASTERVOLT - 28012500

AC MASTER 2.0, 230V/50-60HZ 12/2500 (HW)

1.422,00 ¤

MASTERVOLT 28013500

MASTERVOLT - 28013500

AC MASTER 2.0, 230V/50-60HZ 12/3500 (HW)

1.876,00 ¤

MASTERVOLT 28010700

MASTERVOLT - 28010700

AC MASTER 2.0, 230V/50-60HZ 12/700 (SCHUKO)

442,00 ¤

MASTERVOLT 28022500

MASTERVOLT - 28022500

AC MASTER 2.0, 230V/50-60HZ 24/2500 (HW)

1.422,00 ¤

MASTERVOLT 28020700

MASTERVOLT - 28020700

AC MASTER 2.0, 230V/50-60HZ 24/700 (SCHUKO)

442,00 ¤